درباره ما

فروشگاه نیکادل جهت فروش محصولات با کیفیت ایرانی و روستایی در سال 1399 تاسیس شد. 

تنها راه علاج کشور احیا اقتصاد روستایی است و آبادانی روستاها
مهم ترین هدف گروه نیکادل اشتغالزایی و محرومیت زدایی روستایی، عشایری و خانگی است.

درصدی از درآمد حاصل از گروه نیکادل جهت امور اشتغالزایی و کارآفرینی همچنین امور خیریه به گروه فرهنگی جهادی باسط تخصیص می یابد.