عسل کُنار نیکادل

بسته بندی یک کیلویی

عسل کُنار نیکادل:
مخصوص بیماری های قلبی و عروقی
مخصوص بیماری های اعصاب
تقویت و جلوگیری از ریزش مو
مفید برای افراد با مزاج گرم
مفید برای ضعف عمومی بدن
مفید برای سستی و بی حالی
بهبود زخم بستر


ثبت نظر و امتیاز