اسپند مخلوط نیکادل

بسته بندی 250 گرمی

قیمت: 15,000 تومان
برخی خواص اسپند:
 
- رفع بی حسی و یا نقصان حس و حرکت اعضا و رعشه
- رفع ناراحتی تنفسی و تنگی نفس
- برای رفع سنگینی گوش
- ضد عفونی کننده محیط 
- تسکین درد دندان
- مقوی نیروی جنسی
- رفع عفونت زنانه
- چاق کننده
- ادار آور

ثبت نظر و امتیاز