روغن شحم گاوی

خالص با عطر و بوی ناب 500 گرم

قیمت: 48,000 45,000 تومان

در اطراف قسمت  های مختلف بدن گاو چربی  های خاصی شکل می  گیرد که به آن  ها “پيه” يا “پي” گفته مي  شود و روش تهيه اين روغن قراردهي آن در آب و حرارت دادن آن جهت خروج روغن از بافت حيواني است در اين مرحله برخي سبزيجات خشک نيز جهت حذف بوي بد آن اضافه مي شود.

بر اساس آزمایشات، بالای ۶۰ درصد این ماده چربی اشباع است که می تواند در عروق نیز رسوب کند و حجم بالايي از چربي اشباع از طريق گوشت تخم مرغ و ساير فروارده ها در روز به بدن مي رسد که با توجه به آن مصرف شحم گاو براي بدن مجاز نمي باشد. اين نوع روغن هيچ مجوزي نداشته و بدون نظارت عرضه مي گردد.

تحمل روغن های اشباع و غیر اشباع در برابر حرارت متفاوت است و چنانچه روغن ها زیاد حرارت ببینند، ترکیبات سمی و سرطان زا توليد مي کنند. به همين خاطر هرگز روغن را تا نقطه دود حرارت ندهيد.

حرارت زیاد ساختارهای شیمیایی روغن را به هم مي زند. خانواده ها بايد سعي کنند فقط روغن هاي مخصوص سرخ کردني را براي سرخ کردن استفاده کنند. در اين روغن ها ساختار روغن به گونه اي طراحي شده که در مقابل حرارت مقاومت بيشتري دارد.
روغن های سرخ کردنی نباید بیشتر از یک مرتبه استفاده شوند. علاوه بر آن پیش از سرخ کردن رطوبت مواد غذايي و ظرف پخت غذا بايد گرفته شود زيرا رطوبت روغن را مي سوزاند.


ثبت نظر و امتیاز